home

NIEUWS

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 8 juni 2013 is Marieke Spekle afgetreden als secretaris. Het bestuur bedankte haar voor haar inzet de afgelopen vijf jaar. Met algemene instemming werd vervolgens Caroline Weber aangesteld als de nieuwe secretaris van het bestuur van de BATT.


AGENDA 2013

zaterdag 8 juni
WORKSHOP BATT:
"De deur" & Algemene Ledenvergadering BATT.

zaterdag 15 juni t/m 17 juni
"Visual Thinking Strategies (VTS) Beginners Practicum and Advanced Practicum" voor docenten, educatief medewerkers, psychologen, psychologiestudenten, therapeuten etc. bij READE, zie hier.

zaterdag 16 november
WORKSHOP BATT:
"Omgaan met ziekte en verlies" door drs. J. Taal, zie hier.

© Marieke Spekle
      2010-2013


Welkom bij de Beroepsvereniging Analytische Tekentherapie. Wij behartigen de belangen van alle Analytisch Tekentherapeuten in Nederland. We streven verdere professionalisering, bekendheid en erkenning na van ons vak Analytische Tekentherapie.

Daarnaast fungeert de vereniging als platform door middel van workshops, lezingen en boekbesprekingen, waardoor Analytisch Tekentherapeuten elkaar kunnen ontmoeten, zich kunnen bijscholen en inspiratie op kunnen doen.